VideosTravelGuide.com         Tour to a Tropical Paradise         Iran VideosHotel Booking Online : Check Great Hotel DealsAltın silsile 7 Ebu'l Hasan Harakani 963 1033

  • Length: 27:36
  • View Count: 707
  • Author: Ve'l Asr

Ebu'l-Hasan Harakânî (k.s.) HAYATI Altın silsilenin yedinci halkası yine İran'dan; Bistam'a bağlı Harakan'dan. Bâyezîd Bistâmî'nin hemşehrisi ve türbesinin b...

Altın silsile 6 Bayezid i Bistami 777 848 1 Bölüm

  • Length: 27:36
  • View Count: 161
  • Author: Ve'l Asr

Bayezid Bistâmî (r.a.) ŞEMÂİLİ Bayezîd-i Bistamî, sûreti itibarıyla Hz. Ebû Bekir (r.a)'a benzerdi. Uzunca boylu, zayıf bedenli, beyaz tenliydi. Seyrek ve ak...

ZİLE BEYAZİD-İ BESTAMİ بايزيد بسطامى BUYURDU Kİ

  • Length: 5:35
  • View Count: 6678
  • Author: zelahako

BEYAZİD-İ BESTAMİ بايزيد بسطامى 776 (H.160) veya 803 (H.188)de İran'da Hazar Denizi kenarında Bistâm'da doğdu. Künyesi, Ebû Yezîd'dir. İsmi Tayfûr, babasının...


Kırıkhan(Beyazit-ı Bestami hazretleri Türbesi)

Kırıkhan(Beyazat-ı Bestami hazretleri Türbesi)

Altın Silsile-Caferi Sadık ve Beyazıdı Bistami(K.S.)

http://www.cubbeliahmethoca.tv/ http://www.arifanyayinlari.com/ http://www.lalegulfm.com/ http://www.ahiskayayinevi.com/ http://www.marifetdernegi.org/

Page: 1 of 1


(Note: We are sorry when you find videos above which don't have any relevant with tourism,
. . . . . . . because these video appear directly from youtube.com which we cannot control it.)